Tes-neuvotteluiden tilanne

20.5.2015

Hei kaikki kollegat!

 

Kuten tiistaina uutisoitiin, elokuvateatterialan työehtosopimusneuvottelut PAMin ja työnantajia edustavan PALTAn välillä katkesivat tuloksettomina. Syy neuvotteluiden katkeamiseen ovat työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvien kysymyksien näkemyserot. Yhdeksi kynnyskysymykseksi nousi esitys, joka velvoittaisi yrityksiä laatimaan työvuorolistat.  

 

Nykyinen tes ei edellytä työvuorolistojen laatimista, tavoitteenamme on saada tähän muutos. Kyse ei ole niinkään palkoista vaan työntekijöiden oikeuksista. Ilman työvuoroluetteloa, jossa työvuoron alkaminen ja loppuminen on ilmoitettu, on vaikea ennakoida tulojaan tai suunnitella muita menojaan, esimerkiksi koulunkäyntiä tai lastenhoitoa. Työvuorolistojen laatiminen on ainut tapa työntekijälle saada tulonsa selville palkkakausittain, ei vuositasolla. Monissa teattereissa työvuorolistat laaditaan, mutta siihen ei ole velvoitetta. Lisäksi annettuja työvuorojen alkamis- ja loppumisajankohtia voidaan työnantajan puolelta muutella hyvinkin vapaasti. Viikkotyötuntimäärät saattavat ohjelmiston mukaan yht’äkkiä nousta tai laskea useammalla tunnilla, millä on suuri vaikutus työntekijöiden tuloihin. Tämä huolenaihe on noussut esiin nimenomaan kentältä. Työaikalaki edellyttää työvuorolistojen laatimista, valitettavasti se myös mahdollistaa tässä asiassa toisin sopimisen tessissä. Nyt yritetään korjata monta vuosikymmentä sitten tehdyn sopimuksen virheet.

 

Neuvottelua ei suinkaan ole käyty pelkästään työvuorolistojen laatimisesta, työnantajaliitto ei ole esimerkiksi valmis myöntämään palkallista vapaata parisuhteen rekisteröimispäivää varten. Tämä on torpattu kustannussyihin vedoten. Tällä hetkellä palkallista vapaata saa vain vihkimispäivää varten, mikä on EU:n tuomioistuimen mukaan syrjivä kirjaus.

 

Vaikka sopimusneuvottelut ovat tällä hetkellä poikki, tehdään uuden sopimuksen syntymiseksi jatkuvasti töitä. Liitto tunnustelee mahdollisuuksia ja tekee kaikkensa parhaan mahdollisen sopimuksen aikaan saamiseksi. Vaikka olemme sopimuksettomassa tilassa, on vanha tes voimassa ehtojen osalta (esimerkiksi palkka ja lisät).

 

Yritys saada muutoksia aikaan on kova, mutta tarvitsemme siihen teidän kaikkien kollegoiden tuen. Pelkästään jo kuulumalla liittoon parannat omaasi ja työkavereidesi asemaa työelämässä. Liittoon liittyminen on pieni teko, jolla on suuri vaikutus meille kaikille, varsinkin pienellä alallamme. Yhdessä meissä on voimaa ja voimme rakentaa alaamme oikeaan suuntaan. Nyt on toiminnan aika.

 

Terveisin,

648 PAM Elokuvateatterityöntekijät ry:n johtokunta