Terveiset PAMin hallituksen jäseneltä

8.6.2015

PAMin liittokokousta vietettiin viime viikolla Helsingissä. Kokouksessa muun muassa valittiin PAMin uusi hallitus. Vastavalitussa hallituksessa on myös pienen osastomme edustaja, seuraavassa hänen terveisensä.

 

Hei kollegat!

Vietin kolme mielenkiintoista päivää PAMin liittokokouksessa. Menin sinne liittokokousedustajana, ja lähdin sieltä PAMin hallituksen jäsenenä. 

Tämä vastuullinen tehtävä on minulle uusi, joten tehtävässä toimiminen on minulle samalla tehtävän opettelua. Lisäksi edessä on PAMin ja koko Suomen ay-liikkeen kannalta hyvin haastavat ajat - siitä on maamme uusi hallitus pitänyt huolen. Liiton omassa toiminnassa on myös runsaasti kehitettävää. Uusi tavoiteohjelma - josta kasvoi kokouksen aikana vielä vahvempi ja kunnianhimoisempi - asettaa ohjenuorat liitolle seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Siinä on työnsarkaa
sekä liiton uudelle hallitukselle että valtuustolle. Lupaan kuitenkin tehdä parhaani ja toimia kykyjeni mukaan!

Ehkä tärkeimpänä kohtana tavoiteohjelmassa (joka kohtapuoliin pitäisi olla kaikkien luettavana PAMin nettisivuilla) pidän kohtaa 4., ”Järjestäminen”, josta haluan lainata alla:

”Vahvuutemme perustuu vahvoihin työpaikkoihin, jotka ovat järjestäytyneiden työntekijöiden muodostamia liiton perusyksiköitä. Työntekijöiden yhteinen voima mahdollistaa paremman työelämän rakentamisen aina työpaikkatasolta työehtosopimuksiin ja lainsäädäntöön asti
[…]
Järjestäytyneellä työpaikalla enemmistö työntekijöistä on järjestäytynyt, luottamushenkilöorganisaatio toimii, jäsentiimi on perustettu, työntekijöistä merkittävä osa on aktiivisia ja työntekijöiden yhteinen valmius mahdollistaa työntekijälähtöisen sopimisen.”

Tähän liittyy myös tarve luottamusmiesten aseman parantamisesta. Luottamusmiehen tehtävien hoitaminen on usealla työpaikalla - joissa ylipäänsä on luottamusmies - tehty liian haastavaksi, jopa mahdottomaksi. Luottamusmies on työntekijöiden ensisijainen neuvonantaja ja edunvalvoja työpaikoilla, ja ammattiliiton kasvot. Hänen ei pitäisi joutua toimimaan oman jaksamisensa äärirajoilla. Lisäksi paikallisen sopimisen onnistunut toteuttaminen edellyttää vahvaa, laajaa, ja osaavaa luottamusmiesorganisaatiota, jolla on käytössään liiton ammattilaisten tuki.

Liiton on myös oltava entistä lähempänä jäseniään, ja niitä työntekijöitä, jotka eivät vielä ole jäseniä. Liiton pitää olla osa näkyvää arkea työelämässä, niin, että järjestäytyminen olisi enemmänkin itsestäänselvyys, kuin poikkeus. Tämä vaatii paljon pitkäjänteistä työtä. Onneksi siinä työssä voi jokainen liiton jäsen myös vaikuttaa omalla työpaikallaan.

Sitten lopuksi vielä hieman itse kokouksesta. Liittokouksen suurin anti itselleni olivat puheet. Sain kuulla uskomattomia kertomuksia rohkeilta kansainvälisiltä ay-aktiiveilta, jotka oman toimeentulonsa lisäksi riskeeraavat myös henkensä taistellakseen inhimillisten työolojen ja säällisen elintason puolesta. Lisäksi kuulin myös upeita puheenvuoroja liiton jäseniltä, joilla on vahva tahto kehittää liittoa, ja voimakas halu toimia. Kokous oli täynnä ihmisiä, jotka haluavat rakentaa tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa - ja maailmaa. Siitä koko ay-liikkeessä onkin kysymys. Ja juuri siksi tarvitsemme ay-liikettä enemmän kuin koskaan.

-Ruut