Elokuvateatterialalle neuvottelutulos

29.4.2016

Elokuvateatterialalle on saavutettu neuvottelutulos jonka liittojen hallinnot ovat hyväksyneet.

Työehtosopimus on voimassa 1.4.2016–28.2.2017 välisen ajan ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan maksukauden alusta. Korotuksen jälkeen vaativuustaso I minimipalkka on 8,82€ ja vaativuustaso II minimipalkka on 8,49€.

Jatkossa teatterikohteeseen tulee tehdä työvuoroluettelot jos kohteessa työskentelee vähintään 6 kokoaikaista tai osa-aikaista työntekijää. Käytännöstä voidaan sopia paikallisesti toisin.

Paikallisesti voidaan sopia säännöllisestä 12h työvuoron käytöstä.

Jos työntekijä sairastuu samaan sairauteen 30 päivän (aiemmin 7 päivää) kuluessa, lasketaan sairauspoissaolojat yhteen ja työnantajalla on sen mukainen palkanmaksuvelvoite.

Perhevapaisiin liittynyt työhönpaluuehto ennen uuden palkanmaksuvelvoitteen alkamista on tästä työehtosopimuksesta poistettu syrjivänä.

Uuden voimaan astuvan avioliittolain myötä parisuhteen rekisteröinti rinnastetaan työehtosopimuksessa mainittuun vihkimiseen (15§ Tilapäinen poissaolo kohta 4).

Tarkemmat sisällöt löytyvät jäsenille lähetetystä jäsenkirjeestä.